Tương lai của nhiên liệu sinh học

Các nghiên cứu cho thấy rằng, Ehanol được làm từ ngũ cốc cắt giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, từ 35% đến 50% so với xăng, với các công nghệ mới hứa hẹn thúc đẩy giảm tới 70%.